CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Metaalnijverheid
ARC beschermt eboniet!
Vorige Toepassing « Overzicht » Volgende Toepassing
ventilator - eboniet - abrasie - chemicalien - voor ARC ventilator - eboniet - abrasie - chemicalien - na ARC

Industrie: Non ferro metalen

Materieel: Ventilatoren in een afzuiginstallatie.

Probleem: De ventilatoren worden gebruikt voor de afzuiging van zuurdampen die beladen zijn met stof deeltjes. Hierdoor moeten beschermingen gebruikt worden om het metaal te vrijwaren van chemische aantasting. Tot voor kort was eboniet (harde rubber) omwille van de betrouwbaarheid en levensduur de enige optie. Om een gevaarlijke onbalans te vermijden tgv de aanlading van vaste stof moesten frekwente hogedrukreiniging in gepland worden.

Oplossing: Omdat eboniet niet kan hersteld worden moet bij de minste beschadiging een nieuw loopwiel aangekocht worden. Dit was de reden dat de onderhoudsverantwoordelijke wel eens voor een ARC herstelling wou gaan bij deze 3 jaar oude ventilator. Ter plaatse van de beschadiging werd de eboniet verwijderd dmv pneumatische hamers. Deze blootgekomen zone en de nog aanwezige eboniet werd getest op verontreinigingen. Vervolgens werd de volledige ventilator voorbereid dmv gritstralen. ARC 858 wordt gebruikt om de vorm te herstellen en ARC S2 in verscheidene lagen aangebracht als corrosie bestendige coating.

Resultaat: ARC bezit de eigenschap om een betrouwbare aanhechting te creëren op elke metalen ondergrond, zelfs op eboniet. Daardoor zijn herstellingen mogelijk die vroeger onmogelijk leken. Regelmatige controles brengen geen schade aan het licht.

Besparing: De aankoop van nieuwe loopwielen en ander geëboniteerd materieel wordt vermeden. Ook is de reinigingsfrekwentie tgv een reductie in aanlading met 25 % afgenomen. Deze vermindering is blijvend daar de keramische composiet niet onderhevig is aan slijtage tgv de stofdeeltjes en dus even glad en efficiënt blijft.

Top
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be