CorReduc bvba
Industriepark E17/3 • Spieveldstraat, 53 • 9160 LOKEREN • België
Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be
(Petro-)chemie
Zeewaardig brons, wat met cavitatie!


alu brons impeller - cavitatie - detail cavitatie alu brons impeller - cavitatie - voor ARC alu brons impeller - cavitatie - detail cavitatie alu brons impeller - cavitatie - na ARC alu brons impeller - cavitatie - na ARC

Industrie: Chemische nijverheid

Materieel: Dubbel zuigende waaier van zeewater pompen met een diameter van 600 mm.

Probleem: Deze waaiers zijn vervaardigd in een zeewaardig brons. Tgv cavitatie zijn er na 1 jaar werking gaten daarheen de vinnen gekomen. Omdat deze waaiers niet op een betrouwbare manier kunnen hersteld worden werden ze verschroot.

Oplossing: De waaier wordt ontdaan van alle verontreinigingen, zouten inclusief. Testen wijzen uit of met gritstralen kan gestart worden. Vervolgens worden de caviteiten versterkt en voorzien van de keramische composieten ARC 897 en ARC 858. De volledige oppervakte van de waaier, in contact met het zeewater, wordt dan voorzien van 2 lagen keramisch materiaal ARC S2.

Resultaat: Cavitatie heef geen vat op de keramische ARC bescherming. Hierdoor blijft de waaier in productie. Ook is het ARC procédé een Totaal Systeem Oplossing die geen interne spanningen creeert die mogelijkerwijs in schade resulteert.

Besparing: Besparing: 10.000 €/waaier.