CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Pulp en Papier
Bleekmiddelen tasten archimedes schroeven aan
Vorige Toepassing « Overzicht » Volgende Toepassing
schroef - abrasie - erosie  - corrosie -  FRP - voor ARC schroef - abrasie - erosie  - corrosie -  FRP - na stralen schroef - abrasie - erosie  - corrosie -  FRP - tijdens ARC schroef - abrasie - erosie  - corrosie -  FRP - tijdens ARC schroef - abrasie - erosie  - corrosie -  FRP - na ARC

Industrie: Papierindustrie

Materieel: Archimedesschroef in de bleekinrichting.

Probleem: De bleekmiddelen (Na-hypochloriet) veroorzaakten een enorme corrosie van deze schroeven dewelke voorzien waren van een FRP-coating (fiber reinforced plastic). De corrosie-erosie cycli hadden de FRP bekleding weggesleten terwijl de chemicaliën ook het onderliggend metaal aangetast hadden. De bekleding kwam bijna over de ganse oppervlakte los.

Oplossing: De oude bekleding werd verwijderd waardoor de aantastingsgraad van het onderliggend metaal aan het licht kwam. Vervolgens werd de schroef gegritstraald tot een blankheid en profiel volgens de specs van AW Chesterton. De vinnen werden voorzien van de keramische composiet ARC 897, glad afgewerkt met ARC 855. De volledige schroef (as inbegrepen) werd voorzien van 2 lagen ARC 855 om de corrosie-erosie cycli te stoppen.

Resultaat: Na 1 jaar is er geen sprake van aantasting, corrosie noch slijtage.

Besparing: Schroeven worden nu voorzien van dit ARC systeem om degradatie tegen te gaan.

Top Printversie
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be