CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Corrosiebeheer, meten is weten
Hieruit volgt een juiste keuze van bescherming voor een lange levensduur.

Corrosiebeheer gaat verder dan een beetje verf of epoxy te smeren, een exotisch metaal te kiezen of aangetaste toestellen te vervangen door nieuwe, … .

Om grondig te werk te gaan moet er eerst een duidelijk beeld van de corrosie gevormd worden. De omgevingsfactoren zijn hierbij uitermate belangrijk en zeer vaak sterk uiteenlopend: wat is de fysische en chemische aard van het medium dat corrosie veroorzaakt? Welke corrosie is het en gaat ze gepaard met een ander verschijnsel (erosie of zelfs abrasie)? Wat is het basis materiaal? Wat zijn de omstandigheden (temperatuur, druk, chemicaliën, … . enz)?

Vervolgens worden de strikte voorwaarden bepaald waaraan het gebruikte product moet voldoen (weerstand, prijs, normen (voeding, toleranties, …)), de te verwachten levensduur, …). Zo worden uw eisen vanaf het ontwerpstadium mee in het concept van de oplossing vervat.

Deze oplossing wordt getoetst aan bestaande toepassingen, de economische en technische haalbaarheid. Desgewenst worden onze werkplaatsdeskundigen, de fabrikanten (technische diensten en labo’s) of onafhankelijke partijen geraadpleegd om elke twijfel of risicoweg te werken.

De uitvoering, gebeurt door ervaren en speciaal voor deze taak opgeleid personeel met de beste producten en technologieën en volgens internationale normen en aanbevelingen.

Eigenlijk kunnen we onze diensten als volgt samenvatten:
CorReduc biedt een totaal corrosiebeheerspakket aan (consultancy, engineering, uitvoering en testen) zonder de deeloplossingen te vergeten.

Top Printversie
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be