CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Het Concept
“Werkingskosten reduceren door een doordacht gebruik van de juiste oppervlakte bescherming”

CorReduc is een onderneming die gebruik maakt van innovatieve technieken om corrosie en abrasie in industriële installaties te reduceren.

Na 10 jaar technische consultancy in de industriële wereld van corrosie en slijtage, hebben we ons gevoegd bij de ARC Divisie van AW Chesterton. Dit wereldwijde netwerk van verdelers, applicatoren en technische consulenten is de wereldleider op het vlak van oppervlakte composieten.

Met deze ARC Composieten bieden we een oplossing die tegemoet komt aan de corrosie noden en slijtage uitdagingen waarmee de industrie dagelijks geconfronteerd wordt. Een vroegtijdige aftakeling van installaties en onvoorziene productiestilstanden wordt hierdoor voorkomen. Ook worden mogelijke gevaarlijke situaties voor de operatoren en omgeving tot een minimum herleid.

Een juiste corrosiecontrole en behandeling hebben uiteraard een positieve impact op het milieu en betekenen een substantiële besparing voor uw bedrijf!

Top Printversie
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be