CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Werkingskosten reduceren...
...kan pas als de bescherming bovenal betrouwbaar is.

Productie stilstanden kosten dikwijls een veelvoud van de herstelling zelf. Daarom moet een technologie bovenal betrouwbaar zijn. CorReduc laat altijd de technologische haalbaarheid van zijn producten en diensten primeren op de snelle verkoop.

Daarom worden enkel producenten die een traceerbare kwaliteitsborging hebben, aangevuld met ISO Certificatie (9002, 14001, …), die kwaliteit verkiezen boven kwantiteit, die rekening houden met de mens en omgeving, die gekend zijn in de industrie, … weerhouden.

Verder moeten we uit ruime databestanden van traceerbare referenties kunnen putten, moeten de fabrikanten een technische dienst en labo hebben om desbetreffend testen zelf te doen en moeten de best beschikbare materialen en productiemethodes gebruikt worden voor de producten die wij u aanbieden.

Betrouwbaarheid is bij CorReduc geen inhoudsloos verkoopswoord!

Top Printversie
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be