CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Metaalnijverheid
ARC 890, gespecifieerd in luchttransport leiding
Vorige Toepassing « Overzicht » Volgende Toepassing
luchttransport leiding - abrasie -ARC 890 is gespecifieerd luchttransport leiding - abrasie -ARC 890 is gespecifieerd luchttransport leiding - abrasie -ARC 890 is gespecifieerd

Industrie: Staalnijverheid

Materieel: Een dikwandige gietstalen buis OEM beschermd met basalttegels.

Probleem: Deze buis, onderdeel van een luchttransport systeem, ondervindt hevige slijtage tgv het abrasieve karakter van ijzeroxides. Bijkomend tasten HCl dampen de voegmaterie aan waardoor de baslat tegels barsten. Delen van het basalt komen los (waardoor de buis niet meer beschermd is) en verontreinigen de ijzeroxides. Deze oxides worden door de farmaceutische nijverheid gebruikt.

Oplossing: Eerst werden de basalt tegels plaastelijk hersteld met ARC om de performantie van ARC 890 te toetsen aan de omstandigheden (abrasie/chemische aantasting). De resultaten waren positief maar het probleem van loskomen van basaltdelen bleef bestaan. Daarom werd besloten de buis te ontdoen van de basalt tegels en te voorzien van de keramsiche laag ARC 890. De buis werd gedurende 4 jaar geëvalueerd. Vervolgens werd ARC 890 gespecifieerd in deze toepassing. De volledige installatie (3 identieke installaties) is op dit moment voorzien van ARC.

Resultaat: ARC 890 blijft de gietstalen structuur van de buis beschermen tegen deze nefaste combinatie van abrasie en chemische aantasting zonder los te komen en aldus de farmaceutische ijzeroxides te vervuilen.

Besparing: Volgens de productieverantwoordelijke betekent de verhoging van de kwaliteit van de ijzeroxides de grootste winst in deze toepassing door het gebruik van ARC.

Top
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be