CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Metaalnijverheid
ARC MX1, de ultieme bescherming van hydrocyclonen.
Vorige Toepassing « Overzicht » Volgende Toepassing
hydro cycloon - schroot - abrasie - rubberbescherming hydro cycloon - schroot - abrasie - rubberbescherming hydro cycloon - schroot - abrasie - rubberbescherming detail hydro cycloon - schroot - abrasie - na ARC hydro cycloon - schroot - abrasie - na ARC hydro cycloon - abrasie - na ARC hydro cycloon - nieuw - abrasie - voor ARC hydro cycloon - nieuw - abrasie - na ARC

Industrie: Staalnijverheid

Materieel: Kegels van hydrocyclonen

Probleem: Hydrocyclonen hebben steevast af te rekenen met erosie-corrosiecycli in combinatie met abrasie. De grote snelheden en de textuur van de vaste stoffen, in dit geval walshuid (ijzeroxides), maken een bescherming in dit soort apparatuur onmisbaar. Rubbers en speciale metalen werden gebruikt maar toch was de levensduur van om en bij de 2 - 4 maand kort te noemen. Lekken werden hersteld door platen aan de buitenzijde te lassen. 1 enkele keer werd gebruik gemaakt van keramische tegels tot ze loskwamen en een centrifuge beschadigden.

Oplossing: In deze toepassing werd ARC 890/ARC 897 voorgesteld. De klant werd op de hoogte gebracht dat ARC niet noodzakelijk langer ging meegaan. Toch opteerde hij voor ARC omwille van de herstelbaarheid. Bij de vroeger gebruikte methodes werden de hydrocyclonen, na de vaststelling van een lek, opgelast en vervolgens vervangen als de productie dit toeliet. Opeenvolgende herstellingen waren onmogelijk, doch niet bij de ARC methode. De eerste ARC-herstelling werd uitgevoerd op een met rubber behandeld onderdeel. De kegel werd over 1/3 van de hoogte ontdaan van de rubber en voorbereid volgens de specificaties van AW Chesterton. Vervolgens werd 6 mm ARC 897 aangewend.

Resultaat: Resultaten: - onbeschermd gehard staal: 2-3 maanden - keramishe tegels: geweigerd omdat centrifuge beschadigd werd door losgekomen tegels (aanhechtingsprobleem na 1 maand) - rubber liner: 3-4 maanden. - ARC 890: 3-4 maanden - ARC 897: 4-5 maanden. Door gebruik te maken van ARC MX1, de meest slijtage bestendige keramische composiet, steeg de levensduur met 75 %: - ARC MX1: 7-9 maanden. AL DEZE RESULTATEN ZIJN GETEST ONDER DEZELFDE OMSTANDIGHEDEN IN DEZELFDE INSTALLATIE.

Besparing: We denken dat deze test onderlijnd dat het resultaat niet alleen afhangt van 1 eigenschap van een methode maar van de het totaal concept om in zware omstandigheden te werken op een betrouwbare manier. ARC is over de ganse lijn in staat om het gevraagde te leveren: abrasieresistentie + hardheid + aanhechting + herstelbaarheid + prijs.

Top
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be