CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Metaalnijverheid
ARC beperkt de leveringstermijn tot 3 dagen
Vorige Toepassing « Overzicht » Volgende Toepassing
persleiding - abrasie - voor ARC persleiding - abrasie - voor ARC detail persleiding - abrasie - voor ARC persleiding - abrasie - na het gritstralen persleiding - abrasie - na ARC persleiding - abrasie - na ARC detail persleiding - abrasie - na ARC detail

Industrie: Staalnijverheid

Materieel: Bochten van de persleiding.

Probleem: Een goede metaalkeuze en juiste setup was bij deze persleiding geenzins het probleem. Toch worden op regelmatige tijdstippen ultrasone diktemetingen uitgevoerd om de staat van het metaal na te gaan. Bij de laatste werd de resterende wanddikte te dun bevonden om nog verder in productie te blijven. Ijzeroxides hadden nl. diepe geulen gesleten in deze dikwandige buizen (zie detail foto). Omdat de buizen oud waren te noemen (geen standaardafmetingen) moest met een leveringstermijn van 6 maanden rekening gehouden worden wat uit productie oogpunt geenszins kon!

Oplossing: Omdat deze leidingen een onmisbaar onderdeel zijn voor de productie moest de herstellingsmethode bovenal betrouwbaar zijn. Dit was geen probleem voor ARC daar ARC zich al in meerdere toepassingen bewezen had. De buizen (5 stuks) werden 1 voor 1 naar onze werkplaats opgestuurd en, na de nodige voorbereiding, voorzien van ARC 890. Deze was van uitermate groot belang omdat het metaal verzadigd was met zouten en vetten. ARC 890 werd aangebracht op een gemiddelde dikte van 11 mm om een lange werkingshorizon na te streven.

Resultaat: De buizen werden binnen de door de klant beschikbare termijn van 3 werkdagen opgewerkt van schroot tot beter dan nieuw. Door de vlakke en vloeiende eindafwerking is een vlotte doorstroming gegarandeerd. Ook is er geen probleem van onderfilmcorrosie ter plaatse van de flenzen: ARC heeft namelijk een aanhechting groter dan de afdrukkingskracht van roest.

Besparing: De kostprijs van de ARC bescherming was merkelijk lager dan de nieuwprijs van de buizen. Door de snelle leveringstermijnen was het risiko van lekken/productiestilstanden in de 6 maanden leveringsperiode (bij nieuwe buizen) onbestaand.

Top
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be