CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Metaalnijverheid
ARC 890 geeft opmerkelijke resultaten in trechter
Vorige Toepassing « Overzicht » Volgende Toepassing
trechter - schroot - abrasie - voor ARC trechter - schroot - abrasie - test met ARC nieuwe trechter - abrasie - na ARC nieuwe trechter - abrasie - na ARC nieuwe trechter - abrasie - na ARC

Industrie: Staal nijverheid

Materieel: Trechter onder stofcyclonen

Probleem: Het verschijnsel abrasie staat zonder enige twijfel op de eerste plaats als het gaat over schade aan installaties in de staalnijverheid. Dit heeft alles te maken met de aard en de hoeveelheid van de verschillende grondstoffen en restproducten gevormd tijdens de productie van staal. Zo een abrasief medium is het hoogovenas. Trechters, met een wanddikte van 25 mm, gemaakt uit een slijtvast metaal vertonen binnen een termijn van 4 - 6 maand gaten. Vroeger werden stalen platen aan de buitenkant opgelast om dit onderdeel in productie te houden. Vervolgens werd een stilstand ingeroepen om het onderdeel te vervangen.

Oplossing: Verscheidene materialen werden door de jaren heen uitgetest waaronder laatstleden ARC 890. Dit keramisch materiaal kan door zijn vormbaarheid op eender welke vorm aangebracht worden. Wij voorzagen een dikte van 14 mm omdat het een zeer slijtende toepassing is. Eventueel kan de composiet ARC 890 glad afgewerkt worden om elke opstopping tgv bvb silovorming tegen te gaan. Dit bleek echter in deze toepassing niet noodzakelijk.

Resultaat: Volgens de verantwoordelijke van dit project was het objectief eenzelfde levensduur te behalen met ARC 890 als met het slijtvast metaal. Door de herstelbaarheid van ARC kon naderhand de zogenaamd versleten trechter terug opgewerkt worden voor een fractie van de kostprijs. Wat bleek nu: EEN LEVENSDUUR VAN 24 MAANDEN WERD BEREIKT. De resterende trechters volgden.

Besparing: De verlenging van levensduur door ARC 890 laat het aantal onderhoudsinterventies sterk dalen. Ook zijn er minder wisselstukken nodig en stijgt de continuiteit van de productie.

Top
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be