CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


(Petro-)chemie
Cavitatie tast RVS impeller aan
Vorige Toepassing « Overzicht » Volgende Toepassing
waaier - cavitatie - voor ARC waaier - cavitatie - detail van cavitatie - voor ARC waaier -  cavitatie - detail -voor ARC waaier - cavitatie - voor ARC waaier - cavitatie - na  ARC - balanceren waaier - cavitatie - na  ARC - tijdens balanceren waaier - cavitatie - na  ARC - tijdens balanceren waaier - cavitatie - na ARC

Industrie: Petrochemische nijverheid

Materieel: Dubbel zuigende waaiers van zeewater pompen met een diameter van +/- 1.000 mm. (3stuks)

Probleem: Deze waaiers zijn vervaardigd in een zeewaardig RVS. Tgv cavitatie zijn er na 3 jaar werking gaten daarheen de vinnen gekomen. Er is geprobeerd deze waaiers op te lassen maar dit leidde tot scheuren, niet zichtbaar bij de inspectie na de herstellingen. Dat deze scheuren en interne spanningen nefast zijn voor de werking wezen trillingsmetingen uit, enkele maanden na het oplassen uitgevoerd . Daarom werd een inspectie ingepland die de schade aan het licht bracht: 2 vinnen waren afgebroken wat voor een enorme hydraulische onbalans zorgde.

Oplossing: De waaier wordt ontdaan van alle verontreinigingen, zouten inclusief. Testen wijzen uit of met gritstralen kan gestart worden. Vervolgens worden de caviteiten versterkt en voorzien van de keramische composieten ARC 897 en ARC 858. De volledige oppervakte van de waaier, in contact met het zeewater, wordt dan voorzien van 2 lagen keramisch materiaal ARC S2.

Resultaat: Cavitatie heef geen vat op de keramische ARC bescherming. Hierdoor blijft de waaier in productie. Ook is het ARC procédé een Totaal Systeem Oplossing die geen interne spanningen creeert die mogelijkerwijs in schade resulteert.

Besparing: Besparing: 15.000 €/waaier.

Top Printversie
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be