CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


(Petro-)chemie
Dosering van NaClO injectie, rubber faalt
Vorige Toepassing « Overzicht » Volgende Toepassing
injectie leiding - rubber - NaOCl - erosie - corrosie - schade - voor ARC injectie leiding - rubber - NaOCl - erosie - corrosie - schade - voor ARC injectie leiding - rubber - NaOCl - erosie - corrosie - schade - voor ARC injector - rubber - NaOCl - erosie - corrosie - schade - voor ARC injector - rubber - NaOCl - erosie - corrosie - schade - voor ARC injectie leiding - rubber - NaOCl - erosie - corrosie - na ARC injectie leiding - rubber - NaOCl - erosie - corrosie - na ARC

Industrie: Petro-chemie

Materieel: Buis voor de injectie van bleekwater of te Natrium hypochloriet in het koelwatercirkuit.

Probleem: Deze buis wordt gebruikt voor de injectie van chemicaliën om het koelwater te behandelen. Een typische injectie is deze van bleekwater. Omdat hier een corrosieve omstandigheid speelt moeten dit soort apparaten voorzien worden van beschermingen om het onderliggend metaal te vrijwaren van chemische aantasting. Bij deze was dit rubber. Tgv van de zwakke aanhechting van rubber is loskomen een veel voorkomend gegeven bij berubberde onderdelen, meestal startend aan tubelures, richtingsveranderingen of aansluitingen (bvb flenzen). Zo ook bij deze buis. Het groite risiko bestaat erin dat grote delen rubber loskomen en verstoppingen veroorzaken in het cirkuit.

Oplossing: De nog hechtende rubber werd verwijderd waarna het metaal kon getest worden op verontreinigingen. Na een verregaande reiniging met ARC 102 werd de oppervlakte voorbereid dmv gritstralen. De putcorrosie en zones waar chemische aantasting reeds een mooie hap uit het metaal genomen had, werden opgebouwd met ARC 858. Vervolgens werden 2 lagen ARC S4 aangebracht om de gehele buis te beschermen tegen deze chemische invloeden. Kwaliteitstesten zoals blankheid en ruwheid voor, dauwpuntbepaling tijdens en HV-afvonken en digitale laagdikte metingen na het aanbrengen van de ARC Composieten toonden aan dat de bekleding volgens de specs was toegepast.

Resultaat: Omwille van de chemische bestendigheid van ARC S4, de uitmuntende aanhechting en de juiste benadering van het aanbrengen is een langdurige bescherming gegarandeerd.

Besparing: De ARC-composieten komen niet los en zorgen aldus voor een blijvende bescherming. Een werkingshorizon van > 5 jaar wordt aangenomen gebaseerd op soortgelijke toepassingen. Nog steeds in gebruik.

Top Printversie
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be