CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


(Petro-)chemie
Epoxies, falen door blaasvorming
Vorige Toepassing « Overzicht » Volgende Toepassing
koelwater leidingen - erosie - corrosie - na ARC koelwater leidingen - erosie - corrosie - na ARC koelwater leidingen - erosie - corrosie - na ARC koelwater leidingen - erosie - corrosie - na ARC koelwater leidingen - erosie - corrosie - na ARC koelwater leidingen - erosie - corrosie - na ARC

Industrie: Petrochemische nijverheid

Materieel: Koelwaterleidingen

Probleem: Het koelwater dat in dit bedrijf gebruikt wordt is zeewater. Met dit in het achterhoofd werden de gietstalen buizen preventief bekleed met een FBE coating (Fusion Bond Epoxy) om de corrosie tegen te gaan. Na een 2 jaren werking kwam schade aan het licht (er werden coating resten in de zeven gevonden). De schade kwam op 3 vlakken voor: erosie schade in bochten en tpv de flenzen, blaasvorming en onderfilmcorrosie. Er werd een team opgericht om de meest geschikte oplossing te weerhouden uit een lijst aan beschikbare technologiën. Een overzicht van de onderzochte methodes: a) opnieuw een FBE coating toepassen, b) de buizen voorzien in zeewaardig RVS of brons, c) polyvinylesters, PU's, moleculaire herstellingsproducten en epoxies gebruiken als herstellingsproduct en d) de keramische ARC technologie. De punten a) en c) werden snel van tafel geveegd daar er weinig traceerbare toepassingen bestonden met een goede afloop: deze methodes hadden allen moeilijkheden met -de hechting op de oude e

Oplossing: De buizen werden in sets uit gebruik genomen (8 parallelle cirkuits) waardoor de productie kon doorgaan en de koeling gegarandeerd was. Nochtans mocht de uitbouw niet te lang op zich laten wachten daar er met 1 cirkuit minder, geen koelovercapaciteit was. De falende FBE coating werd verwijderd, de zouten werden uit het blootgekomen metaal gehaald en het metaal oppervlak voorbereid om de ARC bekleding te ontvangen. Op sommige plaatsen was de corrosie reeds door 80% van de wand van de buis heen gegaan. Deze plaatsen werden voorzien van de keramische composiet ARC 858. De keramische Composiet ARC 855 werd vervolgens aangebracht in 2 lagen met alternerende kleuren op de te herstellen plaatsen. Een digitale laagdiktemeting en dichtheidstest vervolledigden ons werk.

Resultaat: Er werd bij 1 set 1 gaatje in onze coating vastgesteld dat volgens onze specificaties werd hersteld alvorens de buizen in gebruik werden genomen. De klant was zeer tevreden daar alles volgens de vooropgestelde specificaties werd afgehandeld, testen en rapportering inbegrepen, en dit alles in 5 dagen. ARC 855 is keramisch versterkt waardoor erosie geen schade toebrengt in de bochten en tpv de flenzen. Blaasvorming wordt vermeden door de matrix keuze en de aanhechting van >200 kg/cm² voorkomt onderfilmcorrosie. ARC presteert reeds 3 jaar in deze toepassing en gebaseerd op soortgelijke toepassingen denken we dat ARC deze buizen gaat beschermen voor om en bij de 10 jaar.

Besparing: De ARC oplossing geeft hetzelfde resultaat als nieuwe buizen uit zeewaardig metaal maar dit tegen een fractie van de kostprijs.

Top Printversie
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be