CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Het perfecte samenspel...
...van polymeer en keramische versterking zorgen voor een ongeziene levensduurverlenging van bvb slurry pompen! (in dit geval: 3 x langer dan Ni-Hard)
faling - abrasie - Ni hard in 3 maand abrasie bij basalt bekledingen in leidingen abrasie bij hard opgelaste slijtplaten abrasie bij rubber bekledingen in pompen

Vele industriële installaties zoals luchttransportapparaten, slibpompen, reductoren, pneumatische leidingen, slijtplaten, kleppen, cyclonen, ventilatoren, mengbladen, … zijn onderhevig aan abrasie, de bepalende factor in het slijtageverschijnsel.

Abrasie, wordt veroorzaakt door vaste stoffen die over een oppervlak bewegen. Dit kan zowel in droge (bvb. luchttransport) als in natte toestand (bvb. slib = slurry) plaatsvinden. Bijkomend kan een geringe hoeveelheid chemicaliën voor een nooit geziene slijtage zorgen. Een levensduur van enkele weken - maanden is de harde realiteit in veel industrietakken.

Traditionele abrasie resistente bekledingen bestaan uit hard oplassen, keramische of basalt tegels, nieuwe wisselstukken gebruiken uit hardere metalen (bvb. Nihard), rubber bekledingen, … Maar zijn ze wel economisch over de ganse lijn en verlengen ze daadwerkelijk de levensduur?

Wij combineren de slijtvastheid van een unieke keramiek met de aanhechting van geavanceerde polymeren om een slijtvast oppervlak te creëren dat zowel in natte als droge toepassingen kan gebruikt worden.

Het overzicht:

Product Toepassingsgebied Min. dikte
ARC MX1 De meest slijtage bestendige keramische ARC composiet 6 mm
ARC MX2 Voor extreme slijtage, volledig witte kleur 3 mm
ARC MX3 Voor extreme slijtage bij hoge temperaturen 3 mm
ARC MX4 Voor extreme slijtage in een chemische omgeving 6 mm
ARC MX5 De snelverhardende composiet tegen abrasie 6 mm
ARC 890 De meest verspreide composiet tegen abrasie 6 mm
ARC 897 De fijne versie van ARC 890 3 mm

 

Opmerking: alle ARC Composieten zijn compatibel met elkaar.

  • ARC MX1: De meest abrasie resistente ARC Composiet is, met zijn maximale pakking aan keramische delen, ontwikkeld om te gebruiken bij extreme slijtage. ARC MX1 kan gevormd worden tot exacte afmetingen met het conventionele gereedschap en is ideaal voor toepassingen waar abrasieresistente metalen, keramische tegels, rubber bekledingen, … gebruikt worden. Het toepassingsgebied omvat ondermeer slijkpompen, pneumatische transporten en slijtplaten. Min. dikte is 6 mm, temperatuurgrenzen: droog: 160°C, nat 70°C.
  • ARC MX2: Is een volledig witte abrasie resistente ARC Composiet. Ontwikkeld volgens het MX procédé is deze composiet geschikt voor het gebruik in extreem abrasieve toepassingen waar een eventuele kleurvervuiling een probleem zou zijn. Toepassingsgebieden: compounding, email nijverheid, faience en glasnijverheid. Min dikte is 3 mm, temperatuurgrenzen: droog: 205°C, nat 70°C.
  • ARC pyro MX3: Is een keramische composiet voor het gebruik in abrasieve toepassingen bij hoge temperaturen. Met de juiste naverwarming kan dit product gebruikt worden in droge toepassingen bij temperaturen tot 260°C en wordt gebruikt waar slijtage bestendige metalen, keramische tegels, hardoplassen gebruikt worden. Toepassingen zijn ondermeer hoge temperatuur poedertransport, ovenuitlaten, hoge temperatuurventilatoren. Min. dikte is 3 mm,temperatuur- grenzen: droog: 260°C, nat 150°C.
  • ARC MX4: Deze composiet ontwikkeld volgens het MX procédé combineert de abrasie resistentie van de MX serie met de chemische resistentie van ARC S4. Dit product kan daardoor gebruikt worden in toepassingen van extreme abrasie in agressieve chemische omstandigheden. Toepassingen omvatten corrosieve slurry pompen, mengbladen, chemische pijpleidingen. Min dikte is 6 mm, temperatuurgrenzen: droog: 175°C, nat 70°C.
  • ARC MX5: Is een snel verhardende versie van ARC 897. Ideaal voor snelle herstellingen van uitgesleten plaatsen. Min dikte is 3 mm, temperatuurgrenzen: droog: 120°C, nat 60°C.
  • ARC 890: Blijft samen met ARC 897de meest vertrouwde keramische composiet. ARC 890 is eenvoudig aan te brengen en heeft een brede waaier aan bewezen toepassingen waar keramische tegels, hardoplassen, slijtage bestendige metalen, rubber bekledingen gebruikt worden. Min. dikte is 6 mm, temperatuurgrenzen: droog: 205°C, nat 95°C.
  • ARC 897: Is de versie van ARC 890 met fijnere keramische parels. Heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de cementnijverheid waar metalen in pneumatische transport installaties in een mum van tijd zijn doorgesleten. Heeft omwille van zijn gebruiksgemak een zeer brede waaier van toepassingen in abrasieve omstandigheden. Min. dikte is 3 mm, temperatuurgrenzen: droog: 205°C, nat 70°C.

Contacteer CorReduc voor meer informatie.

Top Printversie
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be