CorReduc

CorReduc

ARC Composieten

Toepassingen

Informatie

FAQ

Zoekfunctie

Disclaimer


CorReduc bvba
Industriepark E17/3
Spieveldstraat, 53
9160 LOKEREN

Tel.: +32-9-326.91.60
Fax: +32-9-326.91.69
info@correduc.be


Bij een verandering van productie...
...kan het basismetaal ontoereikend zijn om de nieuwe chemicaliën te weerstaan. Een juiste ARC Composiet bescherming biedt soelaas.
ventilator - verandering chemicalien - aantasting deuren rookgaszuivering - ARC 982 - elektrische kleppen rookgaskanalen - ARC 982 - fabrikant archimedes schroef - faling van FRP door aantasting

Chemicaliën worden gebruikt in quasi elke industrietak en dit in verschillende concentraties. De aard, temperatuur en concentratie bepalen de aantastingsgraad en dus ook de keuze van de composiet.

Dit wil niet zeggen dat voor de kleinste concentratie (bvb. zeewater/behandeld koelwater, …) reeds moet gegrepen worden naar de chemisch meest resistente ARC Composieten. Zo kunnen de abrasie en erosie-corrosie resistente composieten reeds  een brede waaier van stoffen aan zoals gemiddelde concentraties van zuren bvb. HCl, H2SO4, …: 10 % en basen bvb. NaOH, KOH, … : 50 %..

Installaties in contact met bvb. H2SO4, zwavelzuur, zoals schoorstenen, FGD-systemen, rookgasinstallaties, tanks, mengers, etc zijn een hele uitdaging om te beschermen. Niet alleen door de aard van de stof maar vooral de fluctuerende concentraties met bijhorende pieken van agressiviteit (concentraties tussen 0 en 98 % bvb. tgv het reinigingsproces, scrubben, etc.) zorgen voor een agressieve aantasting van metalen en de bijhorende beschermingsmaterialen. Zo kunnen sommige bestanddelen van traditionele coatings tegen zwavelzuur maar is permeabiliteit de bepalende factor van faling (aantasting van het onderliggende metaal zonder merkbare schade aan de bescherming).

ARC Composieten zijn beschermingen ontwikkeld onder vacuüm en zonder solventen. Op die manier geven ze op lange termijn een bescherming in zowel de gas als vloeistoffase van de meeste industriële chemische stoffen en dit in variërende graad.

Het overzicht:

Product Toepassingsgebied Min. dikte
ARC S1 Voor atmosferische corrosie en onderdompeling in milde chemicaliën 0,2 mm
ARC S2 Voor zware corrosie gecombineerd met erosie 0,5 mm
ARC S3 Specifiek voor extreme concentraties van basen (hoge pH) 0,75 mm
ARC S4 Voor extreme concentraties van zuren (lage pH) 0,75 mm
ARC S6 Voor chemische aantasting bij hoge temperaturen 0,175 mm

 

  • ARC S1: Deze composiet wordt aanbevolen in gemiddelde tot zeer extreme atmosferische omstandigheden (1 laag, totaal  200 – 300 µm) evenals continue onderdompeling (2 lagen, totaal 400 – 600 µm) in water en gemiddelde chemicaliën. Wordt veelvuldig gebruikt in tanks, buizen en op buitenzijden van alle installaties onderhevig aan zware industriële corrosie om schadelijke koolteerepoxies en high solid epoxies (70-95% vaste stof) te vervangen. Temperatuurgrenzen: droog: 80°C, nat 52°C. Kan afgevonkt worden. Verkrijgbaar in blauw en grijs.
  • ARC S2: Deze composiet is ideaal voor erosie-corrosie toepassingen en wordt als dusdanig aanbevolen in vloeistofstromen, tanks en buizen om polyurethanen, 100 % vaste epoxies en vinylesters te vervangen. Aanbevolen laagdikte: 2 lagen van 250-375 micron elk, temperatuurgrenzen: droog: 80°C, nat 52°C. Kan afgevonkt worden. Verkrijgbaar in groen en grijs.
  • ARC S3: Deze composiet geeft een bescherming tegen sterke basen en NaOCl (Na-hypochloriet of javel) in de meest uiteenlopende en fluctuerende concentraties (0% - geconcentreerd). De toepassingen variëren van proces installaties over buizen, bassins, tanks. ... Aanbevolen laagdikte: 2 lagen van 375-450 micron elk, temperatuurgrenzen: droog: 150°C, nat 60°C. Kan afgevonkt worden. Verkrijgbaar in grijs en blauw.
  • ARC S4: Deze composiet geeft een bescherming tegen vrijwel alle chemicaliën in de meest uiteenlopende en fluctuerende concentraties (0% - geconcentreerd). De toepassingen variëren van proces installaties over buizen, bassins, tanks. ... Aanbevolen laagdikte: 2 lagen van 375-450 micron elk, temperatuurgrenzen: droog: 150°C, nat 60°C. Kan afgevonkt worden. Verkrijgbaar in rood en grijs.
  • ARC 982: Is de voorloper van ARC S4, heeft een lange lijst van bewezen toepassingen achter zijn naam staan. Tot op heden wordt deze composiet nog aangemaakt maar verwacht wordt dat de productie weldra zal gestopt worden. Daarom raden wij aan om ARC S4 te gebruiken omwille van de minerale versterking, verhoogde chemische bestendigheid en grotere gebruiksvriendelijkheid. Toepasbaar in vrijwel alle chemische omstandigheden: Aanbevolen laagdikte: 2 lagen van 250-350 micron elk, temperatuurgrenzen: droog: 175°C, nat 70°C. Kan afgevonkt worden. Verkrijgbaar in licht en donker grijs.
  • ARC Pyro S6: Deze composiet is ideaal voor installaties blootgesteld aan corrosieve dampen bij hoge temperatuur. Met de juiste naverwarming kan ARC S6 temperaturen weerstaan van 260°C. Typische gebruiken zijn te vinden in schoorstenen, verbrandingsinstallaties, elektrostatische afscheiders en filters. Verkrijgbaar in donkerrood.

Contacteer CorReduc voor meer informatie.

Top Printversie
©2004 CorReduc bvba • Tel.: +32-9-326.91.60 • Fax: +32-9-326.91.69 • info@correduc.be